dr Radoslav Pejin

dr Radoslav Pejin

Zakažite pregled

 • Biografija

  Dr sci med Radoslav Pejin zaposlen je na Klinici za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Vojvodine, kao lekar internista endokrinolog. Studije medicine završio je na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu, 1997. godine, sa prosečnom ocenom 9, 63, a predmet Interna medicina je položio sa ocenom 10. Magistarski rad pod naslovom "Metabolizam kosti u toku supstitucione terapije primarnog hipotireodizma" odbranio je 2005. godine na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu.
  Specijalistički ispit iz interne medicine položio je 2002. godine, a ispit iz uže specijalizacije endokrinologija 2005. godine. U toku je izrade doktorske disertacije pod nazivom "Nivoi iksidativnog stresa, markera, inflamacije i telesne kompozicije kod gojaznih bolesnika sa i bez tipa 2 šećerne bolesti". Autor je i koautor 26 radova i saopštenja. Učesnik je većeg broja naučnih skupova gde je prezentovao svoje radove. Asistent je na Katedri za internu medicinu Medicinskog fakulteta u Novom Sadu.
  Dr sci. med. Radoslav Pejin, endokrinolog, u Poliklinici Uromedica obavlja endokrinološki pregled, sa ili bez ultrazvuka štitne žlezde, lečenje bolesti štitne žlezde, bolesti hipofize, šećerne bolesti, gojaznosti, anoreksije.
 • Specijalizacije

  Interna medicina
  Endokrinologija
 • Edukacija

  -
 • Jezici

  Srpski jezik
 • Reg. br.

  Prilikom dolaska na pregled licencu možete dobiti na uvid.

DR BOOK će biti sa vama uskoro. Uobičajeno vreme odgovora je ⏰ nekoliko minuta

Hvala što ste nas kontaktirali.
Vaša poruka je uspešno poslata.

Vaša rezervacija je uspešno izvršena.

P
U
S
Č
P
S
N

Bezbedno prijavljivanje

Bezbedno prijavljivanje

Da li posećujete ovog lekara prvi put? DA NE

Bezbedno prijavljivanje