Specijalistička fizijatrijska ordinacija za decu i odrasle WS

Specijalistička fizijatrijska ordinacija za decu i odrasle

WS

Todora Jovanovića Toze 13, Novi Sad
063/509180 , 021/401080

Zakažite pregled

 • O nama

  Osnovana 1993.godine.
  U ordinaciji su zaposleni dva lakara specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije, tri visoko strukovna terapeuta, jedan viši fizioterapeut sa dugogodnišnjim radnim iskustvom, tehnički sekretar. Svi članovi kolektiva se redovno stručno usavršavaju za primenu najsavremenijih procedura fizikalne terapije , habilitacije i rehabilitacije. Opremljeni smo kvalitetnom terapijskom opremom i aparatima. Timskim radom bavimo se dečjom razvojnom problematikom i bolovima i bolnim stanjima kod odraslih.
  Rana dijagnostika i terapija refleksne lokomocije po Vojti, stimulacija kašnjenja u razvoju motornih funkcija preventivno ili kod dece rođenih sa faktorima rizika i dijagnostikovanim kao smetnje centralne koordinacije I tonusa, simptomatski rizično dete ili distoni sindrom kao posledice oštećenja mozga dece sa razvijenim znacima cerebralne paralize i drugim neuromišićnim obolenjima i sindromima, tortikolisom, oduzetošću brahijalnog pleksusa, spinom bifidom..., razvojnim poremećajima koordinacija-tkz nespretno dete, kao i problemima deformiteta lokomotornog aparata, kičmenog stuba, procena za izbor sporta prema konstituciji i spretnosti, sportskim povredama, bolovima rasta. Bitno je izbeći pristup problemu po principu “proći će to i samo”. Često smo tokom svog rada bili svedoci veoma ozbiljnih problema koji su se razvijali pred očima roditelja a na njih se nije reagovalo na vreme. Kada su svi u okolini videli tada je bilo kasno. Rad sa pacijentom je individualan uz obuku roditelja za sprovođenje vežbi u kućnim uslovima.
  Pored dečje patologije u ordinaciji se leče i odrasli pacijenti sa bolnim stanjima, degenerativnim i zapaljenskim obolenjima i povredama, terapija nakon šloga, bolnim stanjima u trudnoći, primenom vežbi za trudnice – u cilju jačanje mišića leđa, trupa, karlice i sprečavanje nastanka bolova u kičmi, vežbi za mame posle porođaja.
  - Posebne pogodnosti za fizijatrijski pregled dece u predškolskim ustanovama, fizijatrijski pregled i terapije za više članova porodice.

Lekari

 • Dr Snežana Kecojević

  Dr Snežana Kecojević

  Dr Snežana Kecojević je rođena 1974.god. u Novom Sadu. 2000.god. je diplomirala na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu i iste godine upisala postdiplomske studije iz kliničke farmakologije – oblast farmakologija analgetika.
  Od 2001.- 2008. god. je u redovnom radnom odnosu u Službi hitne medicinske pomoći Doma Zdravlja u Novom Sadu koji 2008. godine prerasta u Zavod za hitnu medicinsku pomoć Novi Sad.
  2006.god. položila je specijalistički ispit iz fizikalne medicine i medicinske rehabilitacije.
  Od 2006.god. radi u Specijalistikoj ordinaciji “WS” kao stručni konsultant da bi 2016.god. zasnovala redovan radni odnos.

 • Prim.mr sc.med.dr Vladislava Stejin

  Prim.mr sc.med.dr Vladislava Stejin

  Rodjena 1955.god. u Sremskoj Mitrovici.
  1980.god. diplomirala na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, gde obavlja redovan staž i polaže državni ispit. Zapošljava se na Institutu za majku i dete na Odeljenju dečje rehabilitacije.
  1988.god. na Katedri za Medicinsku rehabilitaciju Univerziteta u Novom Sadu polaže Specijalistički ispit iz Fizikalne medicine i rehabilitacije . 1990.god. izabrana je u zvanje asistenta na Katedri za Medicinsku rehabilitaciju, Medicinskog Fakulteta Univerziteta u Novom Sadu.
  1992.god. odbranom Magistarskog rada pod nazivom “Kineziološki i neurološki aspekt posturalnog statusa kod dece” stiče zvanje magistra nauka.
  1993.god. osniva Specijalističku fizijatrijsku ordinaciju za decu i odrasle “WS" . Poput porodičnog lekara pažnja je usmerena na ranu dijagnostiku smetnji u razvoju dece kao i na prevenciju stanja i oboljenja degenerativne prirode koja se javljaju u porodicama kod starijih članova uz pokušaj prevencije njihovog nastanka ili ublažavanje u najranijem uzrastu tokom rasta i razvoja. Tokom dvadesetosmogodišnjeg rada, postignuti su zapaženi rezultati, koji su objavljeni na stručnim skupovima.
  1989.god. medju prvima uvodi laser u terapijske procedure. 1995.god. boravi u Moskvi u Centru za dečju neurološku invalidnost. Usvaja principe i praktičnu primenu metode skleromerne masaže.
  Od 1998. učestvovala u osnivanju i radu Fun Fit Kid Fantassy sa akcentom na ranom uključivanju dece u sportsku aktivnost.
  Od 2001.god. do 2003.god. aktivno se uključuje u obuku aplikacije Botulinskog toksina kod dečje paralize, kod odraslih pacijenata nakon šloga i u estetskoj medicini.
  2013.god. uvodi u ordinaciju trodimenzionalna metodu lečanja deformiteta kičmenog stuba po Katarini Šrot ,nakon edukacije terapeuta u Nemačkoj, kao i metodu MFR-Myofascial releise kod bolova i bolnih stanja.
  Napisala je preko 50 autorskih i koautorskih radova, poglavlje u dva udžbenika, monografijama, učestvovala u izradi projekata.
  Dobitnik je niza Zahvalnica za aktivno učešće i doprinos u realizaciji edukativnih seminara i humanitarnih akcija posvećenih deci u rastu i razvoju (preventiva,uključivanje u sport,pomoć deci iz hraniteljskih porodica) kao i deci ometenoj u razvoju. Učesnik niza tribina održanih u više mesta u Vojvodini posvećenih osobama sa cerebralnoim paralizom.
  Od 1984g član Jugoslovenske grupe za proučavanje skolioza i kifoza.
  Od 2006g. član predsedništva podružnice lekara Novog Sada.
  Od 2008.god. član Lekarske Komore Srbije, od 2008.-2012.god. član odbora za medicinsku etiku RLKV
  2003.god. dobija zvanje Primarijusa potom Diplomu i Plaketu.
  2015.god. dobija Godišnju nagradu za zaštitu narodnog zdravlja. Od 2019. god. podpredsednik Skupštine Regionalne lekarske Komore Vojvodine.

DR BOOK će biti sa vama uskoro. Uobičajeno vreme odgovora je ⏰ nekoliko minuta

Hvala što ste nas kontaktirali.
Vaša poruka je uspešno poslata.

Vaša rezervacija je uspešno izvršena.

P
U
S
Č
P
S
N

Bezbedno prijavljivanje

Bezbedno prijavljivanje

Da li posećujete ovog lekara prvi put? DA NE

Bezbedno prijavljivanje