Psihijatrija | Novi Sad

Termin kod lekara možete zakazati pomoću kalendara.

Sreda28.10.
Četvrtak29.10.
Petak30.10.
Subota31.10.
Nedelja01.11.
Ponedeljak02.11.
Utorak03.11.
Sreda04.11.
Četvrtak05.11.
Petak06.11.
Subota07.11.
Nedelja08.11.
Ponedeljak09.11.
Utorak10.11.
Sreda11.11.
Četvrtak12.11.
Petak13.11.
Subota14.11.
Nedelja15.11.
Ponedeljak16.11.
Utorak17.11.
Sreda18.11.
Četvrtak19.11.
 • Dr Svetlana Bjelogrlić

  Intervita Plus

  Bulevar Evrope 23

  Dr Svetlana Bjelogrlić rođena je 20.06.1960. godine. Završila je srednju medicinsku školu „7. april“ i Medicinski fakultet u Novom Sadu. Specijalizirala je neuropsihijatriju 1995. godine, a subspecijalista iz sudske psihijatrije postala je 2003. godine. Zaposlena je na Klinici za psihijatrju, Kliničkog centra Vojvodine, na odeljenju za bolesti...

 • Dr Goran Andrejević

  Poliklinika Uromedica NS

  Gundulićeva 8

  Biografija: Dr Goran Andrejević, rođen 18.03.1976. g. u Prištini, gde je završio srednju medicinsku školu i osnovne studije medicine. Radio je kao lekar opšte prakse i hitne medicinske pomoći u DZ u Gračanici od 2004. g. do 2012. g. U međuvremenu je upisao specijalističke studije na Medicinkskom fakultetu u Novom Sadu. Specijalistički ispit...

Vaša rezervacija je uspešno izvršena.

P
U
S
Č
P
S
N

Bezbedno prijavljivanje

Bezbedno prijavljivanje

Da li posećujete ovog lekara prvi put? DA NE

Bezbedno prijavljivanje