Politika privatnosti

DR BOOK gradi sa svojim korisnicima snažne i trajne veze, zasnovane ne međusobnom poverenju. Obezbeđenje sigurnosti i poverljivosti ličnih podataka svojih korisnika je glavni prioritet DR BOOK-a. DR BOOK se pridržava svih zakona Republike Srbije koji se odnose na zaštitu prava ličnih podataka. DR BOOK se takođe pridržava etičkih pravila medicinske profesije.

DR BOOK primenjuje izuzetno strogu politiku za garantovanje zaštite ličnih zdravstvenih podataka svojih korisnika:

 • Svaki korisnik DR BOOK-a ostaje vlasnik svojih podataka
 • Sa podacima se postupa na transparentan, poverljiv i siguran način
 • DR BOOK je uključen u kontinuirani proces zaštite podataka svojih korisnika

Namena ove politike

DR BOOK želi da vas putem ove politike informiše o tome kako štitimo vaše lične podatke koji se obrađuju putem web stranice drbook.rs. Određeni lični podaci korisnika moraju se smatrati ličnim zdravstvenim podacima. Ova Politika se može menjati, dopunjavati ili ažurirati u skladu sa bilo kojim pravnim, regulatornim, sudskim i tehnočkim trendovima. Međutim, lični podaci korisnika će se uvek obrađivati u skladu sa pravilima koja su bila na snazi u vreme njihovog prikupljanja, osim ako na to ne bude obavezivao zakon. Ova Politika je sastavni deo Pravila i uslova korišćenja sajta drbook.rs.

Prikupljanje i poreklo podataka

Sve podatke koji se odnose na korisnika prikuplja od njih direktno DR BOOK ili zdravstveni radnik. DR BOOK se obavezuje da pribavi saglasnost korisnika, kao i da im dozvoli da se suprotstave upotrebi njihovih podataka za određene svrhe, kada je to neophodno. Tokom pregleda stranice drbook.rs korisnici se informišu o svrsi prikupljanja njihovih podataka putem različitih online obrazaca i putem korišćenja kolačića ("cookies").

KORIŠĆENJE PRIKUPLJENIH PODATAKA

1. POTREBA ZA PRIKUPLJANJEM

Korisnik saopštava određene lične podatke prilikom online zakazivanja termina sa pružaocem zdravstvene usluge. Ukoliko korisnik ne želi da dostavi tražene podatke, korisnik možda neće moći da pristupi određenim delovima veb stranice, a DR BOOK možda neće moći da odgovori na njegov zahtev.

2. SVRHA

Prikupljanje vaših ličnih podataka ima za cilj:

 • Legitimni interes DR BOOK-a da obezbedi najbolji kvalitet svojih usluga da svojim korisnicima omogući što bolje praćenje njihovih zakazanih termina i da poboljša funkcionisanje svoje veb stranice
 • Legitimni interes DR BOOK-a da formira statističke podatke o uticaju DR BOOK-a na rad zdravstvenih radnika u cilju unapređenja korišćenih alata i poboljšanja usluge
 • Legitimni interes DR BOOK-a da sprovodi ispitivanje zadovoljstva korisnika svojim uslugama u cilju njihovog poboljšanja
 • Saglasnost svojih korisnika kada to zahtevaju važeći propisi, posebno u pogledu komercijalnog pretraživanja i kolačića.

Podaci korisnika DR BOOK-a se uglavnom koriste da bi se:

 • Dozvolilo korisniku pretraživanje sajta
 • Korisnik povezao sa zdravstvenim radnikom
 • Omogućilo korisniku da ima uvid u zakazane termine, kako one direktno zakazane na sajtu, tako i one koje su popunili njihovi davaoci zdravstvene usluge
 • Omogućila korisniku optimalna zdravstvena usluga

Pored toga, podaci korisnika sa prikupljaju i zbog:

 • Sprečavanja i borbe protiv računarskih prevara (spamovanje, hakovanje...)
 • Poboljšanja navigacije na veb stranici
 • Sprovođenja opcionih anketa o zadovoljstvu usluga koje pruža DR BOOK (ova istraživanja se sprovode anonimno)
 • Izrade statističkih podataka za interne potrebe DR BOOK-a kao i za dostavu izveštaja davaocima zdravstvenih usluga (bez korišćenja zdravstvenih podataka)

Obavezna ili neobavezna priroda ličnih podataka koji se traže, kao i moguće posledice ukoliko se podatak ne dostavi navode se tokom njihovog prikupljanja.

TIPOVI PODATAKA KOJI SE OBRAĐUJU

DR BOOK će u cilju davanja dozvole za zakazivanje termina koristiti sve ili neke od sledećih podataka:

 • Prezime, ime, datum rođenja
 • Broj telefona, email adresa, adresa
 • Šifra korisnika
 • Razlog zakazivanja termina sa davaocem zdravstvene usluge, učestalost zakazivanja
 • Lečenje
 • Istoriju zakazivanja
 • Podaci koji se nalaze u medicinskom kartonu koje zdravstveni radnik želi da podeli sa vama

DR BOOK će za potrebe upravljanja zakazanim terminima verovatno koristiti sve ili neke od sledećih podataka:

 • Login i korišćenje podataka na web sajtu, da bi omogućio navigaciju na sajtu
 • Statistički podaci o uticaju DR BOOK-a na rad pružalaca zdravstvenih usluga
 • Za sprečavanje u borbu protiv računarskih prevara (spamovanje, hakovanje …): računarski hardver koji se koristi za navigaciju, IP adresu, pasvord
 • Podatke o konekciji i upotrebi da bi se unapredila navigacija na sajtu
 • Email adresa da bi se sprovela dobrovoljna istraživanja o zadovoljstvu korisnika
 • Broj telefona, email adresa da bi se mogla odvijati potrebna komunikacija

NEPRENOŠENJE LIČNIH PODATAKA

Lični podaci korisnika neće se prenositi u komercijalne ili reklamne svrhe. Lične podatke korisnika mogu koristiti pružaoci usluga DR BOOK-a, koji u potpunosti poštuju prethodno navedene principe.

TRAJANJE ČUVANJA PODATAKA

DR BOOK čuva vaše podatke koliko je neophodno, u skladu sa zakonskim zahtevima.

PRAVA KORISNIKA

Uvek kada obrađuje lične podatke korisnika, DR BOOK preduzima sve razumne mere kako bi obezbedio tačnost i relevantnost ličnih podataka, u skladu sa potrebom zbog koje ih DR BOOK koristi.

Korisnici DR BOOK-a imaju sledeća prava:

 • Pravo pristupa – pravo pristupa podacima i informacijama o načinu njihove obrade i korišćenja
 • Pravo na ispravak – pravo zahteva za izmenu podataka o ličnosti
 • Pravo na brisanje – pravo zahteva za brisanje podataka o ličnosti
 • Pravo na ograničenje obrade – pravo na zahtev ograničenja obrade podataka o ličnosti
 • Pravo prenosa podataka – pravo prenosa podataka o ličnosti kada su ti podaci predmet automatizovane obrade , na osnovu saglasnosti ili ugovora
 • Pravo prigovora – pravo povlačenja pristanka, kao i prigovora na obradu podataka o ličnosti
 • Pravo žalbe odgovornom nadzornom organu vlasti ( Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti)

Čim DR BOOK dobije saznanje o smrti korisnika, u slučaju nedostatka drugačijih instrukcija, DR BOOK će uništiti njegove podatke, osim u slučajevima kada se njihovo čuvanje pokaže neophodnim u dokazne svrhe ili radi ispunjenja zakonske obaveze (poput vođenja evidencija o pacijentu). Ako korisnik želi da zna kako DR BOOK koristi njegove lične podatke, zatraži da ispravi ili se protivi njihovoj upotrebi, korisnik može da kontaktira DR BOOK pismenim putem na sledeću adresu Jevrejska 36, Novi Sad ili putem maila na office@drbook.rs. U tom slučaju korisnik mora da navede lične podatke koje bi želeo da DR BOOK ispravi, ažurira ili izbriše. Pri tom je neophodno da se korisnik identifikuje kopijom ličnog dokumenta (lične karte ili pasoša).

DRUŠTVENE MREŽE

Korisnik DR BOOK-a ima mogućnost klika na ikone društvenih mreža Facebook i Instagram, koje se pojavljuju na sajtu Facebook i Instagram. Društvene mreže poboljšavaju upotrebljivost sajta i promovišu se putem deljenja. Kada korisnik klikne na ove ikone, DR BOOK će imati pristup ličnim informacijama koje je korisnik označio kao javne u svojim profilima na Facebook-u i Instagram-u. Međutim DR BOOK neće kreirati ili koristiti bilo koju bazu podataka nezavisno od Facebook-a i Instagram-a, niti će obrađivati podatke koji se odnose na njegov privatni život. Ako korisnik ne želi da DR BOOK ima pristup ličnim podacima objavljenim na javnom prostoru na njegovom profilu ili društvenoj mreži, korisnik će morati da koristi sredstva koja mu nude Facebook i Instagram da ograniči pristup njegovim podacima.

SIGURNOST

DR BOOK sprovodi sve tehničke i organizacione mere kako bi se obezbedila sigurnost obrade ličnih podataka i njihova poverljivost. Zbog toga DR BOOK preduzima sve potrebne mere predostrožnosti, s obzirom na prirodu podataka i rizike koje predstavlja obrada, kako bi se očuvala sigurnost podataka i posebno, kako bi se sprečilo da se podaci izmene, oštete ili da neovlašćene treće strane imaju pristup podacima (fizička zaštita prostorija, provera autentifikacije ličnim i sigurnosnim pristupomputem poverljivih identifikatora i lozinki, evidentiranje veza, šifrovanje određenih podataka itd.).

LIČNE INFORMACIJE I MLAĐI KORISNICI

U principu veb sajt DR BOOK je namenjen odraslima koji su sposobni da imaju ugovorne obaveze u skladu sa zakonom. Korisnici mlađi od 16 godina ili korisnici koji nisu sposobni da imaju ugovorne obaveze, moraju dobiti prethodnu saglasnost svog zakonskog staratelja pre nego što unesu svoje podatke na veb stranicu.

KONTAKTIRAJTE NAS

Ako korisnik ima bilo kakva pitanja ili pritužbe u vezi sa poštovanjem ove Politike od strane DR BOOK, ili ako želi da DR BOOK-a obavesti o preporukama ili komentarima usmerenim na poboljšanje kvaliteta ove politike, korisnik može pismeno da se obrati DR BOOK-u na adresu Jevrejska 36, Novi Sad ili emailom na office@drbook.rs.

DR BOOK će biti sa vama uskoro. Uobičajeno vreme odgovora je ⏰ nekoliko minuta

Hvala što ste nas kontaktirali.
Vaša poruka je uspešno poslata.

Vaša rezervacija je uspešno izvršena.

P
U
S
Č
P
S
N

Bezbedno prijavljivanje

Bezbedno prijavljivanje

Da li posećujete ovog lekara prvi put? DA NE

Bezbedno prijavljivanje