Pravila i uslovi korišćenja DR BOOK servisa

Korišćenjem DR BOOK usluga prihvatate pravila i uslove korišćenja navedene u daljem tekstu.

1. Ne pružamo lekarske savete

Razumete i prihvatate da DR BOOK nije pružalac zdravstvenih usluga i nije odgovoran za brigu o bilo kom korisniku zdravstvene usluge ili o bilo kojoj usluzi koja se može rezervisati putem ovog veb sajta. Informacije sadržane na ovom veb sajtu su samo opšte prirode i ne predstavljaju zdravstvene savete. Ne bi trebalo da se oslanjate na bilo kakve informacije na ovom sajtu kao zamenu za dobijanje konkretnih saveta od kvalifikovanog lekara.

2. Ne pružamo hitnu pomoć u zdravstvu

Usluge koje nudi ovaj veb sajt nisu ni namenjene ni sposobne da se bave hitnim slučajevima zdravstvene zaštite. Ako vam je potrebna hitna medicinska pomoć, obratite se Službi hitne pomoći na telefon 194 ili posetite najbliži bolnički centar za hitnu pomoć.

3. Odnos sa pružaocem zdravstvene usluge

Veb sajt DR BOOK

a) Ne može da garantuje dostupnost pružaoca zdravstvenih usluga koji se pojavljuje u adresaru na tom veb sajtu

b) Neće biti odgovoran za bilo koji zakazan termin, uključujući bilo koji propušten, pogrešno ili dvostruko rezervisan termin ili na drugi način nerealizovan termin

c) Neće biti odgovoran za nekorektno naplaćen zakazan termin

d) Ne podržava i ne preporučuje nijednog pružaoca zdravstvene usluge

e) Prihvata informacije koje pružaju davaoci zdravstvenih usluga i ne može da garantuje tačnost takvih informacija

4. Politika privatnosti

Pristajete da DR BOOK koristi podatke koje ste dostavili kao korisnik ovog veb sajta i njegovih usluga. Na osnovu podataka koje ste dali prilikom prijavljivanja na sajt DR BOOK dozvoljavate da dobijate obaveštenja putem

  • Email-a
  • Newsletter-a i
  • SMS-a

Dozvoljavate da DR BOOK objavljuje vaše komentare, povratne informacije ili izjave.

5. Ograničenje odgovornosti

Shvatate i prihvatate da:

a) Koristite veb sajt i usluge koje se na njemu nalaze na sopstveni rizik

b) Sadržaj i usluge koje se nude na veb sajtu su obezbedila treća lica, tako da DR BOOK ima samo ulogu da prosledi te informacije, a ne da daje savete u vezi zdravlja i druge informacije vezane za zdravstvene usluge

c) DR BOOK ne daje garancije u pogledu:

1) prikladnosti sadržaja na veb sajtu

2) podobnosti usluga koje na ovoj stranici nude pružaoci zdravstvenih uloga

3) kvalifikacija pružalaca zdravstvenih usluga ili da pružalac zdravstvenih usluga ima potrebne dozvole i licence koje mu omogućavaju da legalno obavlja i pruža zdravstvene usluge. Sve takve podatke na veb sajtu daje pružalac zdravstvene usluge.

4) Kvaliteta usluga pružaoca zdravstvene usluge

5) Tačnosti adresara ili kalendara rezervacija na veb sajtu.

d) DR BOOK neće biti odgovoran za gubitke ili štetu ( izazavanu na bilo koji način, uključujući i direktnu ili indirektnu nepažnju) kao posledicu korišćenja ovog website-a. Ništa u ovim Uslovima i odredbama nema za svrhu isključivanje ili ograničenje primene zakonskih zahteva.

6. Korišćenje veb sajta DR BOOK

a) Garantujete da ste stariji od 18 godina i da su sve informacije koje ste dostavili istinite i validne

b) Garantujete da koristite veb sajt u skladu sa zakonom i da nećete koristiti sajt za:

1) Objavljivanje ili prenošenje bilo kog materijala na veb sajtu koji krši, ili na bilo koji način narušava prava drugih ljudi, koji su nezakoniti, preteći, klevetnički, koji ugrožavaju pravo na privatnost ili javnost, vulgarni, opsceni, nepristojni, koji sadrže govor mržnje, koji su rasno ili etnički ili na neki drugi način neprimereni.

2) Podsticanje ponašanja koje nije u skladu sa zakonima i propisima

3) Nanošenje štete deci, na bilo koji način

4) Lažno predstavljanje

5) Aploudovanje, objavljivanje, prenošenje ili na drugi način stavljanje na raspolaganje bilo kog sadržaja koji krši prava druge strane, uključujući, ali ne ograničavajući se na zaštitni znak, autorska prava i druga prava intelektualne svojine

6) Prenošenje, ili na bilo koji način stavljanje na raspolaganje materijala koji sadrži softverske viruse ili bilo koji drugi računarski kod, kao i fajlove koji su kreirani sa ciljem da prekinu, unište ili ograniče funkcionalnost računarskog softvera, hardvera ili telekomunikacione opreme

c) Garantujete da nećete upotrebiti veb sajt za oglašavanje, niti ćete ga koristiti za bilo kakvo reklamiranje koje DR BOOK nije odobrio

d) Garantujete da nećete zakazivati termin putem veb sajta DR BOOK koji ne nameravate da iskoristite i na taj način zloupotrebite usluge ovog veb sajta

e) Prihvatate da usluge i veb sajt, uključujući neophodan softver korišćen za potrebe sajta, sadrže vlasničke informacije koje su zaštićene važećim zakonima o intelektualnoj svojini i drugim zakonima. Prihvatate dalje da su sva intelektualna prava u uslugama i celokupan know-how, softver, materijal i metodologije koje se koriste u pružanju usluge ili su inkorporirani u uslugu, vlasništvo DR BOOK. Garantujete da nećete menjati, objavljivati, kopirati, prenositi, iznajmljivati, učestvovati u transferu ili prodaji, niti na bilo koji način iskoristiti sadržaj, metodologiju i/ili softver, u celini ili delimično, koji je sadržan na veb sajtu ili je dostupan putem njegovih usluga.

f) Da biste koristili veb sajt morate se registrovati. Neregistrovani korisnici mogu da pristupe samo javno dostupnom sadržaju na veb sajtu.

g) Registrovani korisnici su dužni da ažuriraju svoje lične podatke. Neažurni podaci mogu imati za posledicu da usluga ne može da se realizuje efikasno, ili da čak uopšte ne može da se realizuje.

h) Obavezujete se da direktno kontaktirate pružaoca zdravstvene usluge koju ste zakazali preko DR BOOK ako želite da promenite ili otkažete rezervisani termin

7. Linkovi

Ovaj veb sajt može pružati linkove prema drugim veb sajtovima ili drugim izvorima na internetu. Sajt DR BOOK nema kontrolu nad bilo kojim drugim sajtom. Prihvatate da DR BOOK neće biti odgovoran za dostupnost veb sajta niti će biti odgovoran za bilo kakav sadržaj dostupan na veb sajtu. Saglasni ste da DR BOOK neće biti odgovoran za bilo kakvu štetu ili gubitak prouzrokovan vašim pristupom i oslanjanjem na veb sajt.

8. Razno

a) Veb sajt DR BOOK i ova Pravila i uslovi korišćenja uređuju se i tumače u skladu sa zakonima Republike Srbije

b) Veb sajt DR BOOK može u bilo komtrenutku da modifikuje, obustavi ili otkaže bilo koju od usluga

c) Veb sajt DR BOOK može da ograniči ili ukine korisniku pristup bilo kojoj od usluga u bilo koje vreme bez prethodne najave u slučaju sledećih događaja, ponašanja ili obaveštenja:

1) Na osnovu zahteva pružaoca zdravstvene usluge, drugog izvora ili dokaza da korisnik dva ili više puta nije došao u zakazanom terminu, a da pre toga nije na odgovarajući način otkazao termin ili na drugi način obavestio pružaoca zdravstvene usluge koju je bukirao preko veb sajta Veb sajt DR BOOK

2) Na osnovu zahteva pružaoca zdravstvene usluge, drugog izvora ili dokaza da korisnik zakazuje lažne termine, koje nema nameru da realizuje

3) Na osnovu provere identiteta koje sprovodi DR BOOK ukoliko se pokaže da postoji osnovana sumnja da korisnik ne postoji ili da podaci koje je registrovao ne odgovaraju pojedincu

d) Veb sajt DR BOOK ima pravo da u bilo koje vreme menja ili modifikuje bilo koji deo ovih Pravila i uslova korišćenja ili da doda nove uslove.

Takve izmene, modifikacije i proširenja ili izostavljanja stupaju na snagu odmah po obaveštavanju o tome, koje se može sprovesti na način koji uključuje, ali ne ograničavajući se na objavljivanje na veb sajtu, ili putem elektronske ili konvencionalne pošte ili na bilo koji drugi način koji veb sajt DR BOOK smatra razumnim. Upotreba stranice nakon takvog obaveštenja podrazumeva da je korisnik prihvatio takve promene, izmene ili dopune.

DR BOOK će biti sa vama uskoro. Uobičajeno vreme odgovora je ⏰ nekoliko minuta

Hvala što ste nas kontaktirali.
Vaša poruka je uspešno poslata.

Vaša rezervacija je uspešno izvršena.

P
U
S
Č
P
S
N

Bezbedno prijavljivanje

Bezbedno prijavljivanje

Da li posećujete ovog lekara prvi put? DA NE

Bezbedno prijavljivanje