Specijalistička ordinacija za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju ArtFizio

Specijalistička ordinacija za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju

ArtFizio

Heroja Pinkija 61, 21000, Novi Sad
069/3015062, 021/3015062

Zakažite pregled

 • O nama

  Specijalističku ordinaciju ArtFizio sačinjava tim stručnjaka oblasti fizikalne i rehabilitacije i reumatologije. Konsultanti lekari specijalisti Doc. dr Karmela Filipović, Mr dr Marija Vasin, Doc. dr Čila Demeši-Drljan i Doc. dr Aleksandar Knezević sa višegodišnjim prethodnim stručnim i naučnim iskustvom oblašću kojom se bave postaviće dijagnozu vaše bolesti i omogućiće vam najefikasnji tretman lečenja.

  Nas od drugih, izdvaja timski rad, koji se ostvaraju između lekara specijalista, terapeuta, psihologa i savetnika za ishranu. Po prvi put na teritoriji Novog Sada i Vojvodine je napravljen ovakav pristup pacijentu. Multidisciplinarni pristup imaju brojni rehabiltacioni centri u Evropskim zemljama i pokazao se kao najefiksaniji. Savremene tehnologije (Laser visokog intenziteta – Hilti; Shockwave –AWTi ostale..), kao i iz oblasti fizikalne medicine, sportske medicine i rehabilitacije, kao i najnovije metode rada sa pacijentima biće dostupne u okviru ArtFizia i pomoći će nam da zajedno efikasno rešimo probleme nastale kao posledica nekih bolesti ili povreda.
 • Radno vreme

  Utorak 3. avgust08:00 - 20:00
  Sreda 4. avgust08:00 - 20:00
  Četvrtak 5. avgust08:00 - 20:00
  Petak 6. avgust08:00 - 20:00
  Subota 7. avgust08:00 - 18:00
  Nedelja 8. avgustNeradan dan
  Ponedeljak 9. avgust08:00 - 20:00

Lekari

UTO3AVG
Utorak 3. Avgust
SRE4AVG
Sreda 4. Avgust
ČET5AVG
Četvrtak 5. Avgust
PET6AVG
Petak 6. Avgust
SUB7AVG
Subota 7. Avgust
NED8AVG
Nedelja 8. Avgust
PON9AVG
Ponedeljak 9. Avgust
UTO10AVG
Utorak 10. Avgust
SRE11AVG
Sreda 11. Avgust
ČET12AVG
Četvrtak 12. Avgust
PET13AVG
Petak 13. Avgust
SUB14AVG
Subota 14. Avgust
NED15AVG
Nedelja 15. Avgust
PON16AVG
Ponedeljak 16. Avgust
UTO17AVG
Utorak 17. Avgust
SRE18AVG
Sreda 18. Avgust
ČET19AVG
Četvrtak 19. Avgust
PET20AVG
Petak 20. Avgust
SUB21AVG
Subota 21. Avgust
NED22AVG
Nedelja 22. Avgust
PON23AVG
Ponedeljak 23. Avgust
UTO24AVG
Utorak 24. Avgust
SRE25AVG
Sreda 25. Avgust
 • Prim. dr sci. med. dr Karmela Filipović

  Prim. dr sci. med. dr Karmela Filipović

  (2)

  Prim. dr Karmela Filipović je specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije. Medicinski fakultet u Novom Sadu završila je 1999. godine, specijalističke studije oblasti fizikalne medicine i rehabillitacije je položila 2006. god, potom je odbranila Magistarske i Doktorske studije.

 • Prof. dr sc. med. Čila Demeši Drljan

  Prof. dr sc. med. Čila Demeši Drljan

  (1)

  Prof. Dr Čila Demeši Drljan je specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije. Medicinski fakultet u Novom Sadu završila je 1999. godine sa prosečnom ocenom 9.44.

 • Mr. sc. med. dr Marija Vasin

  Mr. sc. med. dr Marija Vasin

  Medicinski fakultet, smer opšta medicina, Univerziteta u Novom Sadu završila je 1988. godine, sa prosečnom ocenom 9.15. Akademski naziv Magistar medicinskih nauka stekla je 2003. godine, na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. U periodu od 1995- 2003. radila je kao asistent na Katedri za medicinsku rehabilitaciju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu.
  Unazad 29 godina dr Marija Vasin radi kao lekar, 24 godine kao specijalista fizikalne medicine i rehabiiltacije, a 15 god. i kao specijalista reumatolog.

 • Prof. dr Aleksandar Knežević

  Prof. dr Aleksandar Knežević


  Profesor Knežević ima višegodišnje iskustvo u dijagnostici i tretmanu nekancerskog bola, kao i rehabilitaciji nakon povreda i operativnog lečenja.
  Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu završio je 2006. godine prosečnom ocenom 9,32.
  Od 2013. godine specijalista je fizikalne medicine i rehabilitacije – fizijatar, a 2017. završava užu specijalizaciju (subspecijalizaciju) i stiče zvanje specijaliste medicine bola.
  Master rad pod nazivom „Kliničke karakteristike spondilodiscitisa“ odbranio je 2007. godine.
  Doktorsku disertaciju pod nazivom „Faktori koji utiču na nivo osposobljenosti za hod uz pomoć proteze nakon amputacije donjih ekstremiteta“ odbranio je 2014. godine.
  Kao stipendista EFIC-a (Evropska federacija za bol) stručno se usavršavao u Centrima za lečenje bola u Austriji (Klagenfurt) i Nemačkoj (Erlangen). Stručno se usavršavao i na Klinici za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju na Tajlandu (Hat Yai).
  Zaposlen je na Klinici za medicinsku rehabilitaciju Kliničkog centra Vojvodine kao načelnik ambulantno-polikliničke službe i na Katedri za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu kao vanredni profesor.
  Autor je i koautor na više od 100 naučnih radova.
  U više navrata držao je predavanja na domaćim i međunarodnim konferencijama.
  Predavač je u EFIC-ovoj Školi bola u Klagenfurtu.
  Nagrađivan je od strane Medicinskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu za izuzetan uspeh u pedagoškom radu 2016, 2017. i 2019. godine, kao i za izuzetne rezultate na polju naučnoistraživačke delatnosti za 2018. godinu.
  Član je upravnog odbora Udruženja za istraživanje i tretman bola Srbije (UITBS) od 2016. godine do sada, a takođe je i član Internacionalne asocijacije za istraživanje bola (engl. international Association for Study of Pain-IASP), Evropske federacija za bol (engl. European pain federation-EFIC), Evropskog udruženja za fizikalnu i rehabilitacionu medicinu (engl. The European Society of Physical and Rehabilitation Medicine – ESPMR), kao i Udruženja za fizikalnu i rehabilitacionu medicinu Srbije i Srpskog lekarskog društva.
  Ako imate akutne ili hronične bolove u leđima, vratnoj kičmi, bolove u ekstremitetima (rame, lakat, šaka, kuk, koleno, skočni zglob ili stopalo) ili ako Vam je potrebna rehabilitacija nakon povreda ili operativnog lečenja profesor Knežević sa svojim timom može da Vam pomogne.

 • Prim.dr Biljana Erdeljan

  Prim.dr Biljana Erdeljan

  Dr Biljana Erdeljan rodjena je 1962.godine u Sremskoj Mitrovici. Zaposlena je u Specijalnoj bolnici za reumatske bolesti Novi Sad –„Jodna banja“ od 1997. g. Medicinski fakultet u Novom Sadu završila je 1986. g. sa prosečnom ocenom 9.27. Ima višegodišnje iskustvo u lečenju zapaljenskih bolesti konvencionalnim i biološkm lekovima za lečenje reumatoidnog
  artritisa, psorijaznog artritisa, spondiloartritisa. Ima višegodišnje iskustvo u primeni inovativnih lekova za reumatoidni artritis kroz kliničke studije. Član je radne grupe za reumatoidni artritis Udruženja reumatologa Srbije. Aktivni je član Udruženja obolelih od reumatskih bolesti Srbije, ORS, podružnice Novi Sad. Znanje i iskustvo iz oblasti reumatologije unapredila je kao aktivni učesnik na brojnim stručnim skupovima u zemlji i inostranstvu.

 • Diplomirani fizioterapeut Nikola Bondžić

  Diplomirani fizioterapeut Nikola Bondžić

  Rođen 21. 08. 1995. godine. Zvanje fizioterapeutski tehničar stekao 2014. godine. Zvanje diplomirani fizioterapeut stekao 2018. godine na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu. Član naučne sekcije Medicinskog fakulteta u Novom Sadu, student Master studija medicinske rehabilitacije. Tokom studija učestvovao na Nacionalnim kongresima biomedicinskih nauka sa prezentacijom naučnih radova.

 • Dr spec. fizikalne medicine Dražen Sajenković

  Dr spec. fizikalne medicine Dražen Sajenković

  Rođen 1983. godineu Novom Sadu. Medicinski fakultet u Novom Sadu završio je 2010. godine. Stručni ispit na specijalističkim studijama iz oblasti fizikalne medicine i rehabilitacije položio je 2019. godine, takođe u Novom Sadu. Zaposlen u OB Sremska Mitrovica.

 • Dr sci. med. Milanka Ušćumlić

  Dr sci. med. Milanka Ušćumlić

  Specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije. Reumatolog u penziji. Stručnja iz oblasti medicinske akupunkture.

 • Dr spec. ortopedije Igor Elez

  Dr spec. ortopedije Igor Elez

  Dr Igor Elez specijalista ortopedije, pruža sledeće ortopedske usluge: lečenje degenerativnih oboljenja kuka i kolena, lečenje svih zglobnih bolnih stanja i mišićno tetivnih bolesti i lečenje povreda lokomotornog aparata.

 • Dr spec. fizikalne medicine i re Tatijana Stojanović

  Dr spec. fizikalne medicine i re Tatijana Stojanović

  Osnovne integrisane studije medicine završila 1996. god. u Nišu. Magistarske studije od 1998. do 2000. god. Specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije od 2003. god. Diploma doktora medicine nostrifikovana u zemljama EU od 2012. god. Radno iskustvo od 20 godina stekla u domu zdravlja u Nišu, u KC Niš, ZZZZR Niš i domu zdravlja Novi Sad.

 • Ass. dr spec. ortopedije Mirko Obradović

  Ass. dr spec. ortopedije Mirko Obradović

  Medicinski fakultet Novi Sad završio 2010. godine. Od 2017. godine izabran u zvanje asistenta na Katedri za hirurgiju Medicinskog fakulteta u Novom Sadu. Autor brojnih stručnih naučnih radova iz oblasti ortopedije i traumatologije.

DR BOOK će biti sa vama uskoro. Uobičajeno vreme odgovora je ⏰ nekoliko minuta

Hvala što ste nas kontaktirali.
Vaša poruka je uspešno poslata.

Vaša rezervacija je uspešno izvršena.

P
U
S
Č
P
S
N

Bezbedno prijavljivanje

Bezbedno prijavljivanje

Da li posećujete ovog lekara prvi put? DA NE

Bezbedno prijavljivanje