Cardios Poliklinika

Cardios Poliklinika

Futoška 73, Novi Sad
0212700031

Zakažite pregled

  • podvezivanje hemoroida

  • gratis

  • test opterećenja

Osiguranje

Milenijum
 • O nama

  Poliklinika CARDIOS Novi Sad na čelu sa iskusnim kardiologom dr Nikolom Agbabom se nalazi u Novom Sadu. U poliklinici CARDIOS Novi Sad na raspolaganju Vam je naš tim stručnjaka koji čine specijalisti iz oblasti interne medicine, radiologije i pedijatrije.
  Poliklinika CARDIOS je opremljena savremenom opremom za dijagnostiku kardiovaskularnih, gastroenteroloških, endokrinoloških, nefroloških, hematoloških i drugih oboljenja.
  Naš tim stručnjaka se bavi prevencijom, dijagnostikom i lečenjem bolesti.
 • Radno vreme

  Četvrtak 25. jul08:00 - 20:00
  Petak 26. jul08:00 - 20:00
  Subota 27. jul08:00 - 14:00
  Nedelja 28. julNeradan dan
  Ponedeljak 29. jul08:00 - 20:00
  Utorak 30. jul08:00 - 20:00
  Sreda 31. jul08:00 - 20:00

Lekari

ČET25JUL
Četvrtak 25. Jul
PET26JUL
Petak 26. Jul
SUB27JUL
Subota 27. Jul
NED28JUL
Nedelja 28. Jul
PON29JUL
Ponedeljak 29. Jul
UTO30JUL
Utorak 30. Jul
SRE31JUL
Sreda 31. Jul
ČET1AVG
Četvrtak 1. Avgust
PET2AVG
Petak 2. Avgust
SUB3AVG
Subota 3. Avgust
NED4AVG
Nedelja 4. Avgust
PON5AVG
Ponedeljak 5. Avgust
UTO6AVG
Utorak 6. Avgust
SRE7AVG
Sreda 7. Avgust
ČET8AVG
Četvrtak 8. Avgust
PET9AVG
Petak 9. Avgust
SUB10AVG
Subota 10. Avgust
NED11AVG
Nedelja 11. Avgust
PON12AVG
Ponedeljak 12. Avgust
UTO13AVG
Utorak 13. Avgust
SRE14AVG
Sreda 14. Avgust
ČET15AVG
Četvrtak 15. Avgust
PET16AVG
Petak 16. Avgust
 • Mr sci. med. Nikola Agbaba

  Mr sci. med. Nikola Agbaba

  Dr Agbaba završio je Medicinski fakultet u Novom Sadu, 1979.god. Specijalizirao je internu medicinu 1988.god. Magistarske studije je završio 1995.god. i iste godine upisao specijalističke studije. Godine 1999. je položio specijalistički ispit iz oblasti kardiologije. Životni moto dr Agbabe je – rad, rad i rad. Duboko veruje da je poziv lekara jedan od najuzvišenijih poziva za jedno društvo i sa tim uverenjem se vodi kroz svoju bogatu karijeru, tik uz veliku odgovornost koju nosi.
  Prema pacijentima pristupa onako kako bi želeo da se prema njemu ophode onda kada i on sam bude bio u ulozi pacijenta. Veruje da je neophodno omogućiti prisan odnos kako bi pacijent sve svoje probleme izneo, a lekar izveo pravi zaključak.
  Smatra da je vreme bitan faktor kod odnosa lekar-pacijent, jer ono omogućava potpunu posvećenost pacijentu. To je upravo ono što Cardios klinika omogućava i lekarima i svakom pacijentu, dovoljno vremena pri svakom pregledu.
  Za kardiologiju se odlučio jer je to grana medicine koja zahteva brzo reagovanje, dobru obučenost i spremnost i sagledavanje svih segmenata interne medicine. Na taj način se mogu spasiti životi, i u tome je za dr Agibabu sva draž kardiologije.
  Kardiolozi nose posebnu odgovornost, i to je ono što ga navodi da se stalno usavršava. To doživljava kao zadovoljstvo jer je kardiologija životni poziv koji voli i koji ga ispunjava.
  Kaže da je velika sreća kada ono za šta ste se edukovali i učili tokom života primenjujete u svom svakodnevnom radu, što smatra svojim najvećim postignućem, pored svoje porodice.
  Uz to obavezno ide i priznanje pacijenata, kolega ali i društvena priznanja koja ne manjkaju u biografiji dr Agibabe. Tokom karijere bio je i predsednik Internisticke sekcije, a za rad u Vojnomedicinskoj bolnici odlikovan je i priznanjem predsednika Republike za posebno isticanje i rad u svojoj struci.
  Ono što savetuje sve pacijente kako bi malim koracima doprineli poboljšanju zdravlja jeste - manje jesti, prekinuti sa pušenjem i konzumiranjem alkohola, kretati se, vežbati i ne zaboraviti na odmor.

 • Prof.dr Slobodanka Petrović

  Prof.dr Slobodanka Petrović

  Profesorka Slobodanka Petrović je završila Medicinski fakultet u Novom Sadu 1979. godine. Specijalistički ispit iz oblasti pedijatrije je položila 1987. godine. Magistarski rad odbranila 1989. godine. Završila doktorske studije iz oblasti Pedijatrija – uža specijalnost pulmologija 1996. godine. Nastavnik (Docent) na Medicinskom fakultetu je od 2000. godine, a zvanje redovnog profesora na predmetu Pedijatrija ima od 2017. godine.

  Zaposlena je na Institutu za Zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine u Novom Sadu od 1981. godine, a od 2017. godine je načelnik službe za plućne bolesti.

  Autor je i koautor brojnih radova koji su prezentovani na nacionalnim i internacionalnim skupovima, i objavljeni u nacionalnim i internacionalnim časopisima na SCI listi.

  Prof.dr Slobodanka Petrović, pedijatar – pulmolog, obavlja pedijatrijski pregled, lečenje bolesne dece, savetovalište za decu, vakcinaciju i inhalaciju.

 • Dr Borislav Dolamić

  Dr Borislav Dolamić

  Dr Borislav Dolamić je završio Medicinski fakultet u Novom Sadu 2008. godine i nakon završenog staža, položio državni ispit 2009. godine.

  Svoje radno iskustvo je stekao u Opštoj bolnici u Sremskoj Mitrovici, gde 2013. godine započinje specijalistični staž u oblasti Interne medicine.

  2018. godine je završio specijalizaciju Interne medicine.

 • Dr Kristina Tot Vereš

  Dr Kristina Tot Vereš

  Dr Kristina Tot Vereš je Medicinski fakultet završila u Novom Sadu 1999. godine.

  Specijalističke studije iz pneumoftiziologije je završila 2008. godine, a doktorske studije 2017. godine.

  Kao doktor medicine radila je u Bečeju do 2008. godine. Kao specijalista pneumoftiziolog je radila u Vojnoj bolnici do 2016. godine i od tada je zaposlena u Institutu za plućne bolesti Sremska Kamenica.

 • dr Ljubica Dražić

  dr Ljubica Dražić

  Dr Ljubica Dražić je završila Medicinski fakultet u Beogradu 1996. godine. 2006 godine je specijalizirala iz oblasti radiologije.

  Od 2000 godine do početka 2019. je bila zaposlena u RTG službi Doma zdravlja Novi Sad, a nakon toga prelazi da radi u Specijalnoj bolnici za reumatske bolesti u Novom Sadu.

 • Dr Milica Kozomara

  Dr Milica Kozomara

  Dr Milica Kozomara je završila Medicinski fakultet 1999. godine i specijalizirala u oblasti interne medicine 2005. godine. Radno iskustvo stekla na klinici za nefrologiju VMA u Beogradu.

  Užu specijalizaciju u oblasti nefrologije je završila 2010. godine na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu.

 • Dr Dragan Lazarević

  Dr Dragan Lazarević

  Dr Dragan Lazarević je završio Medicinski fakultet u Novom Sadu 2008. godine, a specijalizaciju iz oblasti radiologije 2016. godine. Trenutno pohađa subspecijalističke studije iz angiologije na Medicinskom fakultetu u Beogradu.

  Od 2013. godine radi na Odeljenju za radiološku i imidžing dijagnostiku, Instituta za kardiovaskularne bolesti Vojvodine.

  U saradnji sa Univerzitetskom bolnicom Charité, Berlin, kao član tima istraživačkog projekta “Discharge” aktivno je angažovan na uvođenju multislajsne CT koronarografije u standarde dijagnostičkih procedura srca i koronarnih krvnih sudova.

 • Mr sci. Med. dr Olga Supić

  Mr sci. Med. dr Olga Supić

  Dr Olga Supić je završila Medicinski fakultet u Novom Sadu 1978 godine. Specijalističke studije iz oblasti radiologije je završila 1988, a magistraturu 1994 godine.

  Nakon završenih osnovnih studija medicine radila je kao lekar u domu zdravlja Ada do 1988. godine kada nakon završene specijalizacije počinje da radi kao radiolog, a potom i kao šef kabineta uz ultrazvuk u Institutu za plućne bolesti Vojvodine Sremska Kamenica.

 • Dr Sofija Sekulić

  Dr Sofija Sekulić

  Dr Sofija Sekulić završila je studije na Medicinskom fakultetu u Beogradu 1990. godine. Specijalizaciju iz oblasti radiologije je završila u Kliničkom centru Srbije 1996. godine.

  Od 1998. godine je zaposlena u RTG službi Doma zdravlja Novi Sad.

 • Prof.dr Stevan Popović

  Prof.dr Stevan Popović

  Prof dr Stevan Popović je diplomirao na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu 1978. godine, a doktorirao 1990. godine iz oblasti Hematologije. Zaposlen u Klinici za hematologiju u Novom Sadu od 1980. godine do penzionisanja 2019. godine. Na Katedri za internu medicinu Medicinskog fakulteta u Novom Sadu izabran je u zvanje redovnog profesora 2001. godine. Funkciju dekana Medicinskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu obavljao je u periodu 2000. – 2009. godine.

  Autor je brojne stručne literature, učesnik u nekoliko naučnih projekata i kliničkih studija. Dobitnik godišnje nagrade Društva lekara Vojvodine – Srpskog lekarskog društva za naučnoistraživački rad 1999. godine. Vanredni je član Akademije medicinskih nauka Srpskog lekarskog društva od 2004. godine, redovni član od 2010. godine.

 • Prof.dr Stevan Trbojević

  Prof.dr Stevan Trbojević

  Profesor dr Stevan Trbojević jedan je od vodećih gastroenterologa na ovim prostorima. Medicinski fakultet je završio u Novom Sadu, kao i specijalizaciju iz interne medicine (1991) i subspecijalizaciju iz gastroenterologije i hepatologije (1994). Doktorirao je u Foči 2003. godine.

  Stručno se osposobljavao u domaćim i stranim centrima.

  Predsednik je Asocijacije gastroenterologa i hepatologa Bosne i Hercegovine, član je Evropskog udruženja gastroenterologa i hepatologa (UEG), zatim Svetske gastroenterološke organizacije (WGO, WEO) i član je Evropskog udruženja gastroenteroloških endoskopista (ESGE).

  Autor je i koautor velikog broja naučnih radova i projekata. Glavni istraživač u više kliničkih studija ispitivanja lekova.

 • Dr Vesna Perišić

  Dr Vesna Perišić

  Dr Vesna Perišić je završila Medicinski fakultet u Novom Sadu 1985. godine. Specijalizaciju iz oblasti radiologije je završila 1995. godine. Iste godine se zapošljava u Vojnom medicinskom centru u Novom Sadu gde od 2000. godine radi kao načelnica radiologije.

 • Prim. dr Branislavka Bjelica-Rodić

  Prim. dr Branislavka Bjelica-Rodić

  Doktorka Branislavka Bjelica-Rodić je završila Medicinski fakultet u Novom Sadu 1975. godine. Specijalistički ispit iz oblasti pedijatrije je položila 1984. godine. Dok je postdiplomske studije iz pneumoftiziologije završila 1988. godine. Naziv primarijusa joj je dodeljen 2000. godine.

  Od 1975. godine je radila u Domu zdravlja Bečej i u Službi medicine rada Novi Sad. Od 1980 godine je prešla da radi u Institutu za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine. Kao načelnik službe za plućne bolesti radila je do 2015. godine.

 • Dr Gordana Novović

  Dr Gordana Novović

  Doktorka Gordana Novović je završila Medicinski fakultet u Novom Sadu. Specijalizirala je pedijatriju 1999. godine, a subspecijalizaciju iz oblasti kardiologije je završila 2003. godine.

  Zaposlena je u Institutu za zdravstvenu zaštitu dece i omladine od 1993. godine, gde poslednjih godina obavlja funkciju šefa EKG kabineta kao pedijatar kardiolog.

 • Prof. dr Vojislav Perišić

  Prof. dr Vojislav Perišić

  Prof. dr Vojislav Perišić je specijalista pedijatrijske gastroenterohepatologije i digestivne endoskopije iz Beograda.

  Nakon završenog Medicinskog fakulteta u Beogradu, lekarski staž završio je na klinici u Brighton-u. Stručno se usavršavao u Engleskoj i Japanu. Zaposlen je kao redovan profesor na Medicinskom fakultetu u Beogradu na katedri pedijatrije.

  Uža specijalnost i polje interesovanje su mu Inflamatorne bolesti creva, Hepatologija.

 • dr Duško Kornjača

  dr Duško Kornjača

 • Doktor Jelena Tomić

  Doktor Jelena Tomić

  (2)

 • dr Jelena Stanić

  dr Jelena Stanić

  (1)

 • Dr Srdjan Mrdjen

  Dr Srdjan Mrdjen

  Rođen sam 1980. godine u Novom Sadu, gde sam završio osnovnu školu i gimnaziju. Visoko obrazovanje i zvanje doktora medicine stekao sam na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu 2007. godine. Specijalizaciju iz radiologije sam završio 2014.godine. Kao specijalista radiologije zaposlen sam u Domu Zdravlja „Novi Sad“, gde od 2015. godine obavljam funkciju šefa RTG odeljenja. Član sam Evropskog udruženja Radiologa i autor više radova iz oblasti radiologije. Oženjen sam, otac dvoje dece.

 • Dr Blaženko Vuković

  Dr Blaženko Vuković

  (1)

 • Dr Aleksandar Vasiljev

  Dr Aleksandar Vasiljev

 • doktor Ana Aladin Dolamić

  doktor Ana Aladin Dolamić

 • dr Siniša Rašić

  dr Siniša Rašić

 • dr Dušan Banović

  dr Dušan Banović

 • dr med. Dmitar Vlahović

  dr med. Dmitar Vlahović

 • Doktor Zorana Gavrilovic

  Doktor Zorana Gavrilovic

 • Internista-kardiolog i radiolog Nenad Tomić

  Internista-kardiolog i radiolog Nenad Tomić

 • Profesor Tatjana Ilić

  Profesor Tatjana Ilić

 • Doktor Boris Miščević

  Doktor Boris Miščević

 • Dr med. Danijel Đekić

  Dr med. Danijel Đekić

 • Profesor Jovan Vlaški

  Profesor Jovan Vlaški

 • Doktor Siniša Eremić

  Doktor Siniša Eremić

 • Dr med. Danica Mandić

  Dr med. Danica Mandić

 • PROFESOR BRANKA KOVAČEV ZAVIŠIĆ

  PROFESOR BRANKA KOVAČEV ZAVIŠIĆ

DR BOOK će biti sa vama uskoro. Uobičajeno vreme odgovora je ⏰ nekoliko minuta

Hvala što ste nas kontaktirali.
Vaša poruka je uspešno poslata.

Vaša rezervacija je uspešno izvršena.

P
U
S
Č
P
S
N

Bezbedno prijavljivanje

Bezbedno prijavljivanje

Da li posećujete ovog lekara prvi put? DA NE

Bezbedno prijavljivanje