Prof. dr Aleksandar Knežević

Prof. dr Aleksandar Knežević

Zakažite pregled

 • Biografija


  Profesor Knežević ima višegodišnje iskustvo u dijagnostici i tretmanu nekancerskog bola, kao i rehabilitaciji nakon povreda i operativnog lečenja.
  Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu završio je 2006. godine prosečnom ocenom 9,32.
  Od 2013. godine specijalista je fizikalne medicine i rehabilitacije – fizijatar, a 2017. završava užu specijalizaciju (subspecijalizaciju) i stiče zvanje specijaliste medicine bola.
  Master rad pod nazivom „Kliničke karakteristike spondilodiscitisa“ odbranio je 2007. godine.
  Doktorsku disertaciju pod nazivom „Faktori koji utiču na nivo osposobljenosti za hod uz pomoć proteze nakon amputacije donjih ekstremiteta“ odbranio je 2014. godine.
  Kao stipendista EFIC-a (Evropska federacija za bol) stručno se usavršavao u Centrima za lečenje bola u Austriji (Klagenfurt) i Nemačkoj (Erlangen). Stručno se usavršavao i na Klinici za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju na Tajlandu (Hat Yai).
  Zaposlen je na Klinici za medicinsku rehabilitaciju Kliničkog centra Vojvodine kao načelnik ambulantno-polikliničke službe i na Katedri za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu kao vanredni profesor.
  Autor je i koautor na više od 100 naučnih radova.
  U više navrata držao je predavanja na domaćim i međunarodnim konferencijama.
  Predavač je u EFIC-ovoj Školi bola u Klagenfurtu.
  Nagrađivan je od strane Medicinskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu za izuzetan uspeh u pedagoškom radu 2016, 2017. i 2019. godine, kao i za izuzetne rezultate na polju naučnoistraživačke delatnosti za 2018. godinu.
  Član je upravnog odbora Udruženja za istraživanje i tretman bola Srbije (UITBS) od 2016. godine do sada, a takođe je i član Internacionalne asocijacije za istraživanje bola (engl. international Association for Study of Pain-IASP), Evropske federacija za bol (engl. European pain federation-EFIC), Evropskog udruženja za fizikalnu i rehabilitacionu medicinu (engl. The European Society of Physical and Rehabilitation Medicine – ESPMR), kao i Udruženja za fizikalnu i rehabilitacionu medicinu Srbije i Srpskog lekarskog društva.
  Ako imate akutne ili hronične bolove u leđima, vratnoj kičmi, bolove u ekstremitetima (rame, lakat, šaka, kuk, koleno, skočni zglob ili stopalo) ili ako Vam je potrebna rehabilitacija nakon povreda ili operativnog lečenja profesor Knežević sa svojim timom može da Vam pomogne.
 • Specijalizacije

  Fizijatar – specijalista medicine bola
 • Jezici

  Srpski jezik
 • Reg. br.

  Prilikom dolaska na pregled licencu možete dobiti na uvid.

DR BOOK će biti sa vama uskoro. Uobičajeno vreme odgovora je ⏰ nekoliko minuta

Hvala što ste nas kontaktirali.
Vaša poruka je uspešno poslata.

Vaša rezervacija je uspešno izvršena.

P
U
S
Č
P
S
N

Bezbedno prijavljivanje

Bezbedno prijavljivanje

Da li posećujete ovog lekara prvi put? DA NE

Bezbedno prijavljivanje