Doc. dr sc. med. Ljuba Vujanović

Doc. dr sc. med. Ljuba Vujanović

Zakažite pregled

 • SRE7JUN
  ČET8JUN
  PET9JUN
  SUB10JUN
  NED11JUN
  PON12JUN
  UTO13JUN
  SRE14JUN
  ČET15JUN
  PET16JUN
  SUB17JUN
  NED18JUN
  PON19JUN
  UTO20JUN
  SRE21JUN
  ČET22JUN
  PET23JUN
  SUB24JUN
  NED25JUN
  PON26JUN
  UTO27JUN
  SRE28JUN
  ČET29JUN
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
 • Biografija

  Doc. dr Ljuba Vujanović je rođena u Novom Sadu gde je završila osnovnu školu i srednju medicinsku školu „7. april“. Studije medicine je završila na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu 1986. godine. Nakon obaveznog lekarskog staža i položenog državnog ispita je bila zaposlena u Školskom dispanzeru Medicinskog centra u Karlovcu do 1991. godine.

  Postdiplomske studije iz školske medicine je završila 1991. godine u Zagrebu.

  Član je Udruženja dermatovenerologa Srbije, a bila je predsednik Dermatovenerološke sekcije DLV-SLD od 2005-2007.godine. U stalnom radnom odnosu je na Klinici za kožno-venerične bolesti KC Vojvodine od 1994 godine.
 • Specijalizacije

  Lekar specijalista dermatovenerologije.
 • Edukacija

  Specijalizirala je dermatovenerologiju na Klinici za dermatovenerologiju Medicinskog fakulteta u Novom Sadu, gde je zvanje specijaliste stekla 1997. godine. Na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu 1998. godine izabrana je za asistenta-pripravnika, a 2010 godine za asistenta za oblast dermatovenerologija. Doktorsku disertaciju pod nazivom „Kontaktna senzibilizacije kod obolelih od hronične venske insuficijencije“ je odbranila u novembru 2014.godine. Izabrana za docenta na Katedri za dermatovenerologiju 2015. godine.

  Autor je ili koautor brojnih naučno-istraživačkih radova koji su objavljeni ili prezentovani u zemlji ili inostranstvu.
 • Jezici

  Srpski jezik.
 • Reg. br.

  Prilikom dolaska na pregled licencu možete dobiti na uvid.

DR BOOK će biti sa vama uskoro. Uobičajeno vreme odgovora je ⏰ nekoliko minuta

Hvala što ste nas kontaktirali.
Vaša poruka je uspešno poslata.

Vaša rezervacija je uspešno izvršena.

P
U
S
Č
P
S
N

Bezbedno prijavljivanje

Bezbedno prijavljivanje

Da li posećujete ovog lekara prvi put? DA NE

Bezbedno prijavljivanje