Dr sc. med. Andrea Peter

Dr sc. med. Andrea Peter

Zakažite pregled

 • ČET22FEB
  PET23FEB
  SUB24FEB
  NED25FEB
  PON26FEB
  UTO27FEB
  SRE28FEB
  ČET29FEB
  PET1MAR
  SUB2MAR
  NED3MAR
  PON4MAR
  UTO5MAR
  SRE6MAR
  ČET7MAR
  PET8MAR
  SUB9MAR
  NED10MAR
  PON11MAR
  UTO12MAR
  SRE13MAR
  ČET14MAR
  PET15MAR
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
 • Biografija

  Dr sci med Andrea Peter rođena je u Ludvigsburgu, Savezna Republika Nemačka. Osnovne studije opšte medicine na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu, Univerziteta u Novom Sadu završila je 2001. godine sa prosečnom ocenom 8,57 (osam/pedesetsedam). Specijalističke studije iz oblasti nuklearne medicine započela je 2004. na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu, Univerziteta u Novom Sadu i specijalistički ispit položila je 2008. godine. Doktrosku disertaciju pod naslovom ‚‚ Mesto i značaj pozitronske emisione tomografije u dijagnostici neurodegenerativnih oboljenja’’ odbranila je 2013. godine na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu.

  Zaposlena u Centru za nuklearnu medicinu, Instituta za onkologiju Vojvodine u Sremskoj Kamenici, gde aktuelno obavlja posao specijaliste nuklearne medicine sa posebnim zanimanjem za oblasti nuklearne onkologije i nuklearne endokrinologije, kao i nuklearne kardiologije i hibridnog imidžinga u vidu PET/ CT i SPECT/ CT dijagnostike. U okviru oblasti nuklearne endokrinologije, pored redovnih scintigrafskih pregleda bavi se ultrasonografskom dijagnostikom bolesti štitaste žlezde sa posebnim osvrtom na evaluaciju nodoznih struma odnosno vršenjem aspiracione punkcije pod kontrolom ultrazvuka. Takođe, u okviru svakodnevnog rada, pored dijagnostike bavi se i lečenjem i praćenjem bolesnika sa dokazanim malignitetom štitaste žlezde.
 • Specijalizacije

  Lekar specijalista nuklearne medicine.
 • Edukacija

  U toku svog profesionalnog usavršavanja 2009. godine pohađala je bazični kurs Evropskog udruženja nuklearne medicine u Beču iz oblasti PET/ CT dijagnostike u onkologiji- EANM course on PET/ CT in Oncology. Učestvovala na sastanku mladih istraživača Evropskog udruženja nuklearne medicine u Beču (EANM Young Investigators Meeting) i to 2010. godine na temu hibridnog imidžinga u evaluaciji koronarne bolesti srca– Cardiac hybrid imaging: Integrating morphology and function for the assessment of heart disease, a potom i 2011. godine iz oblasti neuroimidžinga- Nuclear medicine imaging in neurodegenerative diseases. Takođe je pohađala i nekoliko edukativnih seminara Evropske škole nuklearne medicine.

  Autor je 3 rada koji su u celosti objavljeni u međunarodnim časopisima, kao i 3 rada koji su publikovani u časopisima od nacionalnog značaja. Učesnik je mnogobrojnih domaćih naučnih skupova sa 11 objavljena rada, kao i brojnih međunardnih naučnih skupova na kojima je objavila 39 radova.

  Član je Evrospkog udruženja nuklearne medicine, kao i Udruženja nuklearne medicine Srbije.
 • Jezici

  Srpski jezik.
 • Reg. br.

  Prilikom dolaska na pregled licencu možete dobiti na uvid.

DR BOOK će biti sa vama uskoro. Uobičajeno vreme odgovora je ⏰ nekoliko minuta

Hvala što ste nas kontaktirali.
Vaša poruka je uspešno poslata.

Vaša rezervacija je uspešno izvršena.

P
U
S
Č
P
S
N

Bezbedno prijavljivanje

Bezbedno prijavljivanje

Da li posećujete ovog lekara prvi put? DA NE

Bezbedno prijavljivanje