Prim.mr sc.med.dr Vladislava Stejin

Prim.mr sc.med.dr Vladislava Stejin

Zakažite pregled

 • Biografija

  Rodjena 1955.god. u Sremskoj Mitrovici.
  1980.god. diplomirala na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, gde obavlja redovan staž i polaže državni ispit. Zapošljava se na Institutu za majku i dete na Odeljenju dečje rehabilitacije.
  1988.god. na Katedri za Medicinsku rehabilitaciju Univerziteta u Novom Sadu polaže Specijalistički ispit iz Fizikalne medicine i rehabilitacije . 1990.god. izabrana je u zvanje asistenta na Katedri za Medicinsku rehabilitaciju, Medicinskog Fakulteta Univerziteta u Novom Sadu.
  1992.god. odbranom Magistarskog rada pod nazivom “Kineziološki i neurološki aspekt posturalnog statusa kod dece” stiče zvanje magistra nauka.
  1993.god. osniva Specijalističku fizijatrijsku ordinaciju za decu i odrasle “WS" . Poput porodičnog lekara pažnja je usmerena na ranu dijagnostiku smetnji u razvoju dece kao i na prevenciju stanja i oboljenja degenerativne prirode koja se javljaju u porodicama kod starijih članova uz pokušaj prevencije njihovog nastanka ili ublažavanje u najranijem uzrastu tokom rasta i razvoja. Tokom dvadesetosmogodišnjeg rada, postignuti su zapaženi rezultati, koji su objavljeni na stručnim skupovima.
  1989.god. medju prvima uvodi laser u terapijske procedure. 1995.god. boravi u Moskvi u Centru za dečju neurološku invalidnost. Usvaja principe i praktičnu primenu metode skleromerne masaže.
  Od 1998. učestvovala u osnivanju i radu Fun Fit Kid Fantassy sa akcentom na ranom uključivanju dece u sportsku aktivnost.
  Od 2001.god. do 2003.god. aktivno se uključuje u obuku aplikacije Botulinskog toksina kod dečje paralize, kod odraslih pacijenata nakon šloga i u estetskoj medicini.
  2013.god. uvodi u ordinaciju trodimenzionalna metodu lečanja deformiteta kičmenog stuba po Katarini Šrot ,nakon edukacije terapeuta u Nemačkoj, kao i metodu MFR-Myofascial releise kod bolova i bolnih stanja.
  Napisala je preko 50 autorskih i koautorskih radova, poglavlje u dva udžbenika, monografijama, učestvovala u izradi projekata.
  Dobitnik je niza Zahvalnica za aktivno učešće i doprinos u realizaciji edukativnih seminara i humanitarnih akcija posvećenih deci u rastu i razvoju (preventiva,uključivanje u sport,pomoć deci iz hraniteljskih porodica) kao i deci ometenoj u razvoju. Učesnik niza tribina održanih u više mesta u Vojvodini posvećenih osobama sa cerebralnoim paralizom.
  Od 1984g član Jugoslovenske grupe za proučavanje skolioza i kifoza.
  Od 2006g. član predsedništva podružnice lekara Novog Sada.
  Od 2008.god. član Lekarske Komore Srbije, od 2008.-2012.god. član odbora za medicinsku etiku RLKV
  2003.god. dobija zvanje Primarijusa potom Diplomu i Plaketu.
  2015.god. dobija Godišnju nagradu za zaštitu narodnog zdravlja. Od 2019. god. podpredsednik Skupštine Regionalne lekarske Komore Vojvodine.
 • Specijalizacije

  Fizikalna medicina i rehabilitacija
 • Edukacija

  Edukativni seminari iz oblasti razvojne problematike;
  Kongresi fizikalne medicine i rehabilitacije;
  Kongres reumatologije;
  Edukacije u okviru Društva lekara Vojvodine.
 • Jezici

  Srpski jezik
  Engleski jezik
 • Reg. br.

  200036

DR BOOK će biti sa vama uskoro. Uobičajeno vreme odgovora je ⏰ nekoliko minuta

Hvala što ste nas kontaktirali.
Vaša poruka je uspešno poslata.

Vaša rezervacija je uspešno izvršena.

P
U
S
Č
P
S
N

Bezbedno prijavljivanje

Bezbedno prijavljivanje

Da li posećujete ovog lekara prvi put? DA NE

Bezbedno prijavljivanje